ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 344/2020. ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΌΡΓΑΝΟ

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: