Αντικατάσταση μέλους συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για το υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης» - Αρ.απόφασης ΟΕ 111/2023

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: