Παροχή έγκρισης για γενομένη παράσταση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, του Δικηγόρου Αντωνιάδη Νικόλαου του Στεφάνου (ΑΜ ΔΣΘ 3984), με βάση την υπ΄αρ. απόφαση 4528/2023

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: