Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο