Αντικατάσταση των ειδικών μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για α) τη παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και β) τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, παραλαβή υπηρεσιών που δ

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: