Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με προϋπολογισμό: 187.014,00 € (με ΦΠΑ).

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: