Αντικατάσταση του θανόντος Δημοτικού Συμβούλου κου Αγοραστού Κων/νου από την Επιτροπή Πρόνοιας και Κοινωνικής Συμπαράστασης του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: