Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 και ένταξη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» αρ.μελ.23/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0253-13» και προϋπολογισμού110.700,00 €

Αριθμός Απόφασης:

99

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: