Αντικατάσταση του θανόντος Δημοτικού Συμβούλου κου Αγοραστού Κων/νου από την Επιτροπή Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Επιτροπές ΠΕΔ) του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: