Απ' ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: