Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2010

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: