Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: