Έγκριση κίνησης του δημοτικού λεωφορείου με αριθ. 851 για τη μεταφορά του χορευτικού τμήματος ενηλίκων καθώς και της χορωδίας ενηλίκων του Π.Κ. Αμπελοκήπων σε περιοχές εκτός του Δήμου μας σε Μοναστήρια και συμμετοχή στις εκεί διοργανούμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: