Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της υπ’αρ. 97/2011 μελέτης: «Υψομετρική αποτύπωση της οδού Μοναστηρίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με προεκτίμηση αμοιβής: 7.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: