Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου επί της οδού Θ. Χατζίκου 72 λόγω της ετήσιας προσόδου του, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: