Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης για την Επιθεώρηση – Αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων: 1. στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πόλεως Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022 2. στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Πόλεως Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022 3. στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Υπαίθρου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022 4. στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Υπαίθρου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος 2022

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: