Αποχαρακτηρισμός χώρου Παιδικής Χαράς στο ΟΤ.Γ227 του Συν/μου Αγ. Νεκταρίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και χαρακτηρισμός του σε χώρο Πρασίνου.

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: