Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: