Αποδέσμευση ποσού από Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

052

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: