Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο, ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

051

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: