Αποδοχή από το Δήμο μας αγροτικών ακινήτων και κτισμάτων, δυνάμει του με αριθμ. 494/22-5-1990 συμβολαίου δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ειρήνης Ζησοπούλου (που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης στον Τόμο 40 και αριθμ. 171).

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: