Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: