Αποδοχή χρέους προς το Δίκτυο ΑΛΦΑ (Αστική Μη κερδοσκοπικής Εταιρία ) Εξουσιοδότηση Νομικών Συμβούλων Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: