Διαγραφή οφειλής από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω του ότι δεν του ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: