‘’ Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της δράσης «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)» ’’

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: