Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: