Αποδοχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής επάρκειας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων». Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

249

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: