Εκλογή μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συμβουλίου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.ΔΑ.) Κεντρικής Μακεδονίας» (υπ’ αριθ. 45037/7-6-2009 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρ. Διοίκησης ΜΑΚ. – ΘΡΑΚ.)

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: