Αποδοχή δασολόγου, υπαλλήλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για σύνταξη της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» για πληρότητα του αντίστοιχου φακέλου-πρότασης στο Ε.Π. ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013’’ στον Άξονα Προτεραιότητας ‘’ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠ

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: