Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: