Αποδοχή δωρεάν ανακατασκευής από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» της παιδικής χαράς των 1ου και 6ου Νηπιαγωγείων Αμπελοκήπων ύψους 50.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

062

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: