Αποδοχή Δωρεάς σε είδος από την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., αξίας 50.000,00 €, που θα αντιστοιχεί στο έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ 1ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: