Αποδοχή έγκρισης ένταξης του έργου «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» για το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και της χρηματοδότησης του από το Πράσινου Ταμείου σε εφαρμογή της υπ΄ αρ. 109.6.2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: