«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2016-2017».

Αριθμός Απόφασης:

277

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: