Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ύψους 141.700,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: