Αποδοχή ένταξης του έργου «Προμήθεια παγκακίων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου συνολικής δαπάνης 72.570,00€ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 15» για το έτος 2013 στους άξονες προτεραιότητας 2,3, 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εγκριση διενέργειας του δ

Αριθμός Απόφασης:

293

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: