Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ. ΕΣ. για πυροπροστασία ποσού 18.000€ και απόδοσή του.

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: