Ματαίωση του κληροδοτήματος «Γρ. Αξωνίδη» λόγω του οικονομικώς ασύμφορου της διατηρήσεως του και της μη δυνατότητας υλοποίησης του σκοπού του.

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: