Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη δαπανών σίτισης μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: