Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 17.900€ για την σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου μας (αναμόρφωση προϋπολογισμού).

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: