Διαγραφή οφειλής βάσει του Ν. 3649/08 και 3801/09

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: