Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 82.136,50€ από το Υπουργείο Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.). Απόδοση του ποσού. Λογιστική τακτοποίηση.

Αριθμός Απόφασης:

387

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: