Αποδοχή επιχορήγησης ποσού €83.097,48 από Υπουργείο Υγείας.

Αριθμός Απόφασης:

355

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: