Αποδοχή ή μη της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού Πόντου 56 - 60». Σχετ. : Η από την 02.04.2021 αίτηση της «Ε.Υ.Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΘΡΑΚΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: