Έγκριση εκποίησης κινητών αντικειμένων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 25 μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων 1300 lit και 10 μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων 1100 lit.

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: