Αποδοχή ή μη της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον αποκλεισμό του τμήματος της οδού Αγ. Παρασκευής, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: