ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ της Συγκοινωνιακής Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης και Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό ημοσθένους του ήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στα πλαίσια του έργου: «Α΄ Ομάδα επειγόντων έργων ύδρευσής έτους 2018» της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: