Έγκριση συγκρότησης α)Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και β)Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16, για το έτος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

23/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: