Αποδοχή ή μη της τοποθέτησης πενήντα οκτώ (58) Υπέργειων Μονάδων Δικτύων (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αρ. 5747/ΔΤΥ/27.03.2019 αίτηση της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». β) Η υπ΄ αρ. 7509/ΔΤΥ/18.04.2019

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: