Αποδοχή και έγκριση υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: «IMPACT on ESL» - (Πρόληψη της Πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας URBACT III - 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: